Servicii juridice si mediere

Asociatia pentru Dialog, Mediere, Educatie si Cultura Sociala (ADMECS) a lansat in luna Decembrie 2015 proiectul „Servicii juridice si de mediere pro bono pentru persoanele fara venituri”, un serviciu gratuit adresat exclusiv persoanelor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 300 lei.
Prin acest serviciu se urmareste facilitarea accesului persoanelor cu venituri mici sau fara venituri la servicii juridice sau de mediere, gratuite, oferite de practicieni in drept si mediere, care dispun de resurse si au disponibilitatea de a le oferi, contribuind astfel la dezvoltarea practicii judiciare si de mediere pro bono din Romania.

Servicii juridice si de mediere pro bono pentru persoanele fara venituri


1. Cine poate solicita servicii juridice si de mediere pro bono?
Pentru a solicita serviciile juridice si de mediere pro bono prin intermediul ADMECS, persoanelei nteresate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a. sunt persoane fizice
b. au un scop de interes propriu
c. nu detin mijloace necesare pentru a angaja servicii juridice sau de mediere

2. Probleme pentru care se pot solicita servicii juridice pro bono
Spețele ce pot face obiectul unei solicitări de servicii juridice pro bono trebuie să se încadreze în una din următoarele categorii:
– Drept de proprietate
– Mosteniri, succesiuni
– Raspundere civila delictuala
– Malpraxis
– Recuperare creante
– Litigii cu banci
– Contracte civile
– Litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti
– Dreptul muncii
– Dreptul familiei
– Litigii cu autoritatile publice locale sau centrale, precum si cu orice alte institutii publice sau private.

3. Probleme pentru care se pot solicita servicii de mediere pro bono
Spețele ce pot face obiectul unei solicitări de servicii de mediere pro bono trebuie să se încadreze în una din următoarele categorii:
– Dreptul familiei
a) continuarea căsătoriei;
b) partajul de bunuri comune;
c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

– Dreptul muncii (litigiiizvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă);
– Malpraxis – Litigii în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
– Litigii privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
– Litigii cu banci;
– Litigii din domeniul protectiei consumatorilor;

 Cum puteti solicita servicii juridice si de mediere pro bono?


Pasul 1: Completați formularul de nevoi juridice sau de mediere
Pasul 2: Trimiteți formularul la adresa de e-mail office.admecs(at)gmail.com
Pasul 3: ADMECS va confirma primirea formularului. În funcție de informațiile incluse în formularul de nevoi juridice sau de mediere, ADMECS poate solicita documente support pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului (ex.: adeverinta de venit, talon de pensie, etc.)
Pasul 4ADMECS va analiza informațiile incluse în formular, pornind de la criteriile de eligibilitate enumerate mai sus privind persoana și problema pentru care se solicită asistență juridică sau de mediere pro bono. Solicitările primite vor fi analizate în cel mai scurt timp posibil, ținând cont de numărul lor și de resursele de care dispunem.
Acceptarea cererii de servicii juridice pro bono nu presupune preluarea automată a acesteia de către o firmă de avocatură sau de mediere parteneră.
Pasul 5:Dacă persoana și speța sunt eligibile, cererea va fi transmisă firmelor de avocatură sau de mediere partenere. În cazul în care una dintre firmele de avocatură sau mediere partenere dorește să preia solicitarea de servicii juridice sau de mediere pro bono, solicitantul va fi anunțat cu privire la acest lucru, iar ADMECS va facilita o primă întâlnire între cele două părți.
În situația în care, ulterior anunțului de preluare a cererii de către o firmă de avocatură sau mediere parteneră, persoana care a formulat cererea de servicii juridice sau mediere solicită fără nici o justificare retragerea acesteia, ADMECS poate decide să nu intermedieze alte cereri de servicii juridice pro bono transmise de acea persoana.